W obiektach bezuwięziowych, gdzie stado laktacyjne zwykle podzielone jest na grupy technologiczne, bardzo często zdarza się, że ilość grup jest zdecydowanie za mała. Oznacza to, że sztuki, które dają np. 20 litrów mleka dziennie otrzymują taki sam TMR, jak krowy dające 35 litrów mleka.
Jest to oczywiście bardzo duży błąd, bo sztuki mniej wydajne są wówczas w za dobrej kondycji. Krowy są wtedy zatuczone i mają problemy metaboliczne.
Ostatnie tygodnie przyniosły w naszym kraju delikatny spadek cen trzody chlewnej. Jak wynika z sondy przeprowadzanej przez naszą redakcję, w porównaniu z końcem października ceny półtusz w klasie E skurczyły się o 4 grosze, zaś świń w wadze żywej o 2 grosze. Obecnie za żywiec wieprzowy krajowe skupy płacą przeciętnie 5,58 zł netto za kilogram, zaś za tuczniki w klasie E – 7,16 zł netto za kilogram.
Obecnie większość hodowców nie wyobraża sobie żywienia bydła bez udziału pasz pochodzących z kukurydzy. Istnieje wiele możliwości zbioru i konserwacji kukurydzy, w wyniku czego powstaje długa lista pasz o zróżnicowanych parametrach. Jednak nie sposób jednoznacznie stwierdzić, która z nich jest najlepsza, bo gdyby tak się dało, kukurydza użytkowana byłaby w jednym tylko kierunku.
Siano – skoszone przed dojrzałością trawy, rośliny motylkowe i inne, następnie wysuszone, zazwyczaj w warunkach naturalnych. Proces koszenia, suszenia i magazynowania to sianokosy. Siano to jedna z najważniejszych pasz objętościowych suchych w żywieniu przeżuwaczy i koni. Kiszonka uzyskiwana z podsuszonych roślin to sianokiszonka.