PSZENŻYTO OZIME OCTAVIO

OCTAVIO krótkosłome
- odmiana pastewna krótkosłoma
- plonowanie bardzo dobre w całym kraju
- odporność na choroby grzybowe bardzo duża
- tolerancja na zakwaszenie gleby bardzo wysoka
- odporności na wyleganie bardzo dobra
- mrozoodporność bardzo dobra
- masa 1000 ziaren bardzo duża
- odporność na porastanie w kłosie dobra
- termin kłoszenia i dojrzewania średni
- zawartość białka średnia
- wymagania glebowe: zalecana na gleby średnie i słabe