PSZENŻYTO OZIME ROTONDO

ROTONDO krótkosłome
- odmiana pastewna typu karłowego
- plonowanie rekordowo wysokie i stabilne
- odporność na choroby grzybowe dobra
- tolerancja na zakwaszenie gleby dobra
- odporności na wyleganie bardzo dobra
- mrozoodporność wysoka
- masa 1000 ziaren duża
- nasiona grube w typie pszennym
- odporność na porastanie w kłosie dobra
- termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny
- zawartość białka wysoka
- posiada bardzo dobrą krzewistość, zaleca się mniejsze normy wysiewu
- wymagania glebowe: średnie do dobrych