PSZENŻYTO OZIME SEKRET

SEKRET krótkosłome
- odmiana pstewna typu karłowego
- plonowanie bardzo dobre w całym kraju
- odporność na choroby grzybowe bardzo duża
- tolerancja na zakwaszenie gleby dobra
- odporności na wyleganie bardzo duża
- mrozoodporność wysoka
- masa 1000 ziaren średnia
- odporność na porastanie w kłosie dobra
- termin kłoszenia i dojrzewania średni
- zawartość białka duża
- wymagania glebowe: gleby średnie i lżejsze