HUMICALC 4.0 - AKTYWATOR GLEBOWY

HumiCalc 4.0 – granulowany nawóz wapniowy zawierający w swoim składzie 4 komponenty:

 • kreda – kopalina pochodzenia naturalnego o wysokiej sile odkwaszania i reaktywności
 • kwasy humusowe – poprawiające parametry glebowe
 • bakterie Bacillus azotofixans – wiążące azot atmosferyczny oraz mineralizujące materię organiczną
 • kwas borowy – podnoszący zawartość boru w glebie

Skład HumiCalc 4.0:

 

Zalety

 • szybkie działanie odkwaszające dzięki wysokiej reaktywności produktu w kwasie cytrynowym: 92%
 • poprawia parametry fizykochemiczne gleby; ekstrakty humusowe wpływają na życie mikrobiologiczne i aktywność enzymatyczną
 • przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie oraz wzbogaca ją w azot wiązany przez bakterie Bacillus azotofixans
 • wzbogaca glebę w ważny mikroelement, jakim jest bor (B)
 • zwiększa pojemność sorpcyjną
 • umożliwia precyzyjny wysiew nawozu dzięki twardej i równomiernej granuli

Korzyści stosowania

 • korzystnie wpływa na wzrost ilości pożytecznych mikroorganizmów glebowych
 • powoduje lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych NPK
 • wpływa korzystnie na wzrost systemu korzeniowego
 • zmniejsza wymywanie podstawowych makroelementów
 • zwiększa żyzność gleby

Zastosowanie:

Nawóz humicalc 4.0 doskonale nadaje się do nawożenia upraw polowych, sadowniczych, warzywnych oraz użytków zielonych. Może być stosowany również w uprawach szklarniowych warzyw i kwiatów, a także na trawnikach w celu regulacji ph gleby i pobudzenia życia mikrobiologicznego.

Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, zarówno przedsiewnie, pogłównie, jak i interwencyjnie, ze szczególnym wskazaniem gleb o niskiej żyzności.

Nawóz sprawdza się idealnie w uprawie roślin wieloletnich, a zwłaszcza sadowniczych i na trwałych użytkach zielonych, gdzie nie ma możliwości wymieszania go z glebą.

Wielkość dawek:

Podstawowa dawka nawozu w zastosowaniu przedsiewnym (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównym wynosi od 250 do 500 kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie ph, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne) zaleca się dawkę od 500 do 1000 kg/ha.

Sposób i terminy aplikacji:

 • Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów mineralnych.
 • Humicalc 4.0 może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowychi zabiegów agrotechnicznych.
 • Najlepiej stosować wysiew nawozu, pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. zastosowanie wiosenne dla upraw ozimych należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych nawóz stosujemy pod uprawki przedsiewne lub pogłównie.
 • W uprawach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, nawóz należy stosować jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.
 • Zaleca się odstęp czasowy, 3–4 tygodnie, pomiędzy stosowaniem nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) a nawozem humicalc 4.0.

Terminy aplikacji aktywatora glebowego humicalc 4.0 na glebach wymagających poprawy parametrów fizyko-chemiczno-biologicznych