Wapno atrigran / asmar-wap

ATRIGRAN 50% CAO

Wapno węglanowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1 Wapień naturalny / 1b Wapień - rozdrobniony

Wapno Nordkalk AtriGran to naturalny wysokoreaktywny produkt węglanowy. Przeznaczony do poprawy odczynu gleby w krótkim czasie po zastosowaniu. Powinien być stosowany jako zaplanowany element agrotechniki jak również interwencyjnie. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Systematyczne zastosowanie wapna wpływa na:

wzrost wykorzystania potencjału nawozowego,
aktywność mikrobiologiczną w glebie
poprawę struktury glebowej,
wzrost jakości i wielkości plonu
likwidację negatywnego wpływu toksycznych substancji glebowych (metali ciężkich).
 

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować w uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. Wapno powinno być równomiernie rozsiane po polu i dokładnie wymieszane z glebą. Możliwe i bezpieczne jest również zastosowanie interwencyjne - pogłównie we wczesnych fazach  wegetacji. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późną jesienią.
Zalecane dawki:
Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować co 1-2 lata. Wielkość dawki zależna jest od aktualnego odczynu i rodzaju gleby i może się wahać od 200 do 1500 kg.  

GLEBA/ODCZYN B. KWAŚNE pH>5,00 L. KWAŚNE pH>6,00
b. lekka 800 200
lekka 1000 300
średnia 1200 500
ciężka 1500 700
uprawy wieloletnie i użytki zielone 800 200

ASMAR-WAP 
SKŁAD PRODUKTU

- wapno w postaci trójtlenku - 90% CaCO3
- tlenek wapnia - od 47% do 52% CaO
- magnez, żelazo, miedź, mangan, molibden, cynk, bor - do 12%

DAWKOWANIE

od 300kg do 400kg na 1ha - gleby lekko kwaśne
od 400kg do 500kg na 1ha - gleby średnio kwaśne
od 500kg do 600kg na 1ha - gleby silnie kwaśne

ZASTOSOWANIE

Nasz produkt to wysokoprocentowe wapno nawozowe granulowane. Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i wszystkie gleby, niezależnie od ich składu mineralnego. Nawóz można stosować głównie przedsiewnie. Można stosować w połączeniu z innymi nawozowami z wyjątkiem saletry amonowej, fosforanu amonu i siarczanu amonu. Stosować z odstępem czasowym min. 4 tygodnie.

ZALETY WAPNA

- utrzymuje właściwy poziom zakwaszenia gleby
- neutralizuje szkodliwe działanie metali ciężkich
- dostarcza roślinom niezbędny wapń, mikro i makroelementy
- poprawia strukturę gleby
- zwiększa dokładność nawożenia (wygodne dawkowanie)
- jest nawozem naturalnym, nieszkodliwym w stosowaniu
- zwiększa efektywność nawozów mineralnych