Wapno siarkowe / węglanowe / tlenkowe

GRANULOWANE WAPNO TLENKOWE PROGRESYWNE

Najważniejsze cechy
  • zawartość tlenku wapnia (CaO) min. 90%
  • liczba zobojętnienia 89%
  • granulat frakcja 2-6 mm
  • bardzo szybka reaktywność
  • w reakcji z wodą uwalnia energię cieplną
  • zawiera wysoką dawkę CaO – unikać przewapnowania
  • NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY (wapno palone jakość pierwsza grube G.2.1b)
  • spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu (WE) Nr 2003/2003


 
×
Z uwagi na bieżąca sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19
zmieniamy organizację pracy.

Otwarte: poniedziałek-piątek godz. 8-15
Sobota - nieczynne