PSZENICA OZIMA KWS EMIL

KWS EMIL
- odmiana jakościowa grupa A
- plonowanie bardzo wysokie na obydwu poziomach agrotechniki
- wysoka odporność na choroby grzybowe
- tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna
- bardzo dobra adaptacja do stanowiska glebowego
- rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie
- mrozoodporność wysoka
- masa 1000 ziaren wysoka
- odporność na porastanie w kłosie dobra
- termin kłoszenia średni, dojrzewania średni
- zawartość białka i liczba opadania wysoka
- wymagania glebowe: średnie i dobre