Sól potasowa / superfosfat

SUPERFOSFAT GRANULOWANY
NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.2.2a SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 19-(25-31,5)

 • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
 • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
 • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
 • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
 • przez cały okres wegetacji rośliny

SÓL POTASOWA

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.3.3. CHLOREK POTASU

 • do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
 • zwiększa efektywność nawożenia azotem
 • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
 • powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej
 • aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
 • zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne